dinsdag 11 juli 2017

DOOD 66

D66 en Gekke Henkie of is het Pietje de Dood?

Zo langzamerhand staat D66 voor DOOD 66. Misschien ongewild en onbedoeld maar D66 is de afgelopen maanden in beeld gekomen als de partij die vooral bezig is met het thema van de gewenste dood, of zoals het zo mooi genoemd wordt “het voltooide leven”.

Wie had kunnen denken dat in een zo welvarend land waar zowat alles mogelijk is wat in een moderne wereld  kan, de gewenste dood een politiek strijdpunt zou worden? En dan nog wel gepropageerd door een liberale partij, nou ja progressief liberale partij. Dat moet ook wel want eigenlijk betekent liberaal zo min mogelijk overheid. Progressief betekent dan weer zoveel mogelijk overheidsbemoeienis in dit geval dus met een wet op de gewenste dood.

Ik ben geen deskundige op dit terrein en ben er ook nooit mee in aanraking geweest. Tot nu toe is iedereen om me heen een min of meer natuurlijke dood gestorven, hoewel niks is meer natuurlijk sinds we niet meer in grotten leven. Maar het blijft gek dat in een land als Nederland waar honger, armoede, behuizing en gezondheidszorg zo goed als mogelijk, menselijk en met luxe zijn opgelost, de gewenste dood een heikel politiek punt is geworden bij een kabinetsformatie.

De wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking is dit jaar 75 jaar geworden.
Al in 1963 werd bij he ,de ongeneeslijke ziekte ALS vastgesteld.
Als natuurkundig theoreticus van o.a. de zwarte gaten in de ruimte
heeft hij veel internationale erkenning gekregen.
Sinds 2015 treedt hij vanwege de verslechtering van zijn  ziekte
niet meer in het openbaar op.
Hij communiceert per stemcomputer door met zijn ogen te bewegen.
Helaas is niet bekend hoe hij denkt over "voltooid leven".

Nog gekker is dat tegelijkertijd allerlei deskundigen ons via de media bezweren dat we over enkele decennia wel 150 jaar oud of misschien nog ouder kunnen worden. Wat moet je met zo een lang leven? Ik besef nu ik zelf ouder wordt,  dat hoe ouder je wordt, hoe eenzamer. Veel van je generatiegenoten, familie en vrienden hebben om allerlei redenen die hoge leeftijd niet gehaald en daar zit je dan. Moet D66 niet alvast na gaan denken over het recht op een doodspil na je 130 of 140ste levensjaar?

Onze moderne dwaasheid, bij D66 heet dat redelijkheid, heeft er al toe geleid dat we dankzij het ouder worden ook langer moeten gaan werken om de pensioenen betaalbaar te houden. Dat langer werken is natuurlijk ook niet voor iedereen weg gelegd. Tot je 70ste minster of parlementslid zijn, zal wel gaan maar stratenmaker of metselaar is heel andere koek.


Moeten metselaars en stratenmakers niet nadat ze hun pensioengerechtigde leeftijd krijgen, het recht krijgen op een gewenste dood? Pensionering komt voor hen te laat om nog van het vrije leven te kunnen genieten dus wat is mooier om het dan te voltooien met een gewenste dood? Ik zie hier ook nog een mooie taak weg gelegd voor Dood 66. 

2 opmerkingen:

  1. Je maakt nu wel een erg grote farce van het plan van D56. Er zijn genoeg mensen die op een gegeven moment denken 'Het is mooi geweest, ik hoef niet meer'. Daar kan inderdaad eenzaamheid aan ten grondslag liggen of lichamelijke gebreken. Moet je die mensen helpen aan een nette dood? Wel als die wens consequent, bij volle bewustzijn wordt herhaald. Niemand vraagt erom te worden geboren. Niemand vraagt erom straks 150 te worden. Sommige mensen zullen het geweldig vinden, anderen een gruwel die ze liever niet meemaken en ook willen voorkomen. Hetzelfde geldt nu bij het vooruitzicht 90 of ouder te worden. Het laat zich raden in welk kamp ik mij bevind ...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het wordt tijd dat alleen zij die geboren willen worden, ook echt geboren worden.

    BeantwoordenVerwijderen