zondag 18 februari 2018

LUCEFERT: ZIE GEIL

© petrus nelissen

ZIE GEIL

Negentien jaar oud.
Riep hij Zie Geil

Zijn taal
Mijn taal
onze Moeders taal
heeft hij niet verraden,
of verkocht als een hoer
van Babylon
maar teruggegeven
aan de geschiedenis,
onze geschiedenis.

Hij heeft
beelden bevrijdt
uit het keurslijf
van oude meesters
en teruggegeven
aan de tijd,
onze tijd.

Hij heeft
onze hoofden
en harten
aangestoken
met de geest
van onze tijd
en de tijden 
die nog komen.

Zie Geil.


vrijdag 16 februari 2018

DE EENZAAMHEID VAN VLAANDEREN 26

Winters Megen aan de Maas. (foto: 11 december 2017)
Megen was al voor 1145 een zelfstandig graafschap.  In 1357 kreeg het stadsrechten van de Hertog van Brabant. Na de Tachtigjarige oorlog, met de vrede van Münster (1648) wilde de Republiek het graafschap deel laten uitmaken van de Generaliteitslanden. De Spaanse koning, de Duitse keizer en de Graven van Megen dachten daar anders over en tekenden protest aan. Een arbitrage commissie moest oplossing brengen. Vanaf 1683 erkenden de Staten-Generaal het zelfstandige graafschap Megen en bleef dat tot de Franse inval in 1795. Aangezien de Graven van Megen katholiek waren, werd Megen een centrum voor katholieke geloofsbeleving in de regio met een eigen Franciscanen en een Clarissen klooster die tot op de dag van vandaag bestaan. (Wikipedia: Megen)


Waar komt het ongemak tussen Nederlanders en Vlamingen vandaan? Feit is dat de voormalige Republiek na de Vrede Van Münster in 1648, het definitieve einde van de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, nogal bruut is omgesprongen met de katholieken in eigen land. Dat was de katholieke kerkelijke autoriteiten en ook het katholieke voetvolk in Vlaanderen niet ontgaan. Hun wantrouwen tegen een protestantse natie die niets moest hebben van katholieken kwam dus niet uit de lucht vallen.

Je zou denken dat een Republiek, eenmaal bevrijd van de katholieke intolerantie van de Spaanse koning Filips II, zelf toleranter zou zijn tegenover de achterblijvende katholieken in de Republiek. Dat was niet het geval. Daarvoor was het wantrouwen tegenover de Roomsen als zogenaamde vijfde colonne van de machtige Paus te groot. Katholieke gebieden, de zogenaamde Generaliteitslanden  stonden onder curatele van de Staten.

“De Generaliteitslanden waren gebieden die in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder gezag van de Staten Generaal vielen. Het bestuur werd uitgeoefend door de Raad van State.In tegenstelling tot de zeven gewesten (eigenlijk acht, maar Drenthe had geen stem in de Staten-Generaal) - Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland - hadden zij geen stem in het landsbestuur. Het waren voornamelijk rooms-katholieke gebieden die in een later stadium van de Tachtigjarige Oorlog op de koning van Spanje veroverd waren, of in sommige gevallen zelfs pas verkregen werden na het einde van de Spaanse Successieoorlog in 1713, zoals Staats-Opper-Gelre. Ze fungeerden in veel gevallen als bufferzone tussen de republiek en de Spaanse respectievelijk Oostenrijkse Nederlanden. In economisch opzicht werden ze als wingewesten uitgebuit met zware belastingen en heffingen.” (Wikipedia: Generaliteitslanden) 

De georganiseerde discriminatie van katholieken ten tijde van de Republiek duurde 150 jaar. De inval van Franse troepen en de daarop volgende Franse bezetting, de Bataafse revolutie en de stichting van de Bataafse Republiek maakte een einde aan deze discriminatie.


“De Bataafse Republiek werd na de Bataafse Revolutie uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat erfstadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht. Het grondgebied was gelijk aan dat van de gewesten van de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Op 1 maart 1796 trad ook Bataafs-Brabant, een voormalig Generaliteitsland, toe tot de nieuwe republiek.” (Wikipedia: Bataafse Republiek). 

(verschijnt elke vrijdag)

donderdag 15 februari 2018

FOTOBLOG: KUNSTSTAD WIEN 19 (slot)

Tuinvrouwen van Schönbrunn, 19 sept 2016


Tuinman van Schönbrunn, 19 september 2016


Schoolklas in de paleistuin van Schönbrunn, 19 september 2016


Paleistuin Schönbrunn, 19 september 2016


Tuintransport in de paleistuin van Schönbrunn, 19 september 2016


Schönbrunn, 19 september 2016


Würstel Stand, 19 september 2017


Stadsgezicht, 19 september 2016

woensdag 14 februari 2018

CARNAVAL IS EEN SERIEUZE ZAAK 2

Mijn Bankgeheim


Rood


Zwart


Op weg naar de stoetMoeder met kind op weg


Voorbereidingen voor de stoet


Blikkrullen


Drie Geraamten


Piet Bel

Ik zie je wel


De Suikerfamilie

dinsdag 13 februari 2018

DE EENZAAMHEID VAN DE ONGELOVIGE 27

De geboorte van Venus aan het strand van Cyprus naar Sandro Botticelli.
© petrus nelissen

Voordat ik ook nog maar een begin van een antwoord heb op mijn vraag hoe het verder moet met de liefde, sturen de Goden mij ongevraagd maar niet ongewenst een nieuwe uitdaging. Zonder dat ik er ook maar iets aan kan doen, word ik als een idioot verliefd op een meisje op ons schoolplein. Ze is de nieuwe koningin van mijn hart en ik kan niet anders dan de hele pauze lang in haar buurt blijven en naar haar kijken. Verliefd zijn is vooral kijken, kijken en nog een kijken. Of is het gluren?

Trouwe lezers zullen zich afvragen hoe het kan dat er meisjes op ons schoolplein rondlopen. Ik heb immers verteld dat ik op een jongensschool zit. Dat was tot voor kort ook zo. Het Lyceum was een jongensschool met ook nog eens allemaal mannelijke docenten. Ik heb nooit een lerares gehad. Of dat goed of slecht is voor mijn karakter, weet ik niet, maar het is wel zo. Dat gebrek aan vrouwen om me heen, heeft in ieder geval geen effect op mijn liefdesleven.  Ik word er niet minder verliefd door. Misschien juist wel het tegendeel.

Hoe dan ook, van hogerhand is de beslissing genomen dat meisjes die naar het gymnasium willen, voortaan op ons Lyceum terecht kunnen in plaats van naar de naburige steden Den Bosch of Nijmegen te reizen. Blijkbaar zijn er zulke meisjes want plotseling lopen er een aantal in groepjes rond op het schoolplein. Geen HBS meisjes, dat niet. Voor hen is er nog steeds de Middelbare Meisjes School MMS, de reguliere leverancier van meisjes voor veel van mijn klasgenoten. Er zitten dus geen meisjes in mijn klas, dat is voorbehouden aan de knappe koppen op het gymnasium. 

Misschien ben ik dan niet zo een knappe kop, ik ben wel verliefd op een van die gymnasiummeisjes. En hoe! Het stormt zo hard in mijn lijf dat ik haast geen lucht meer krijg. Daarmee vergeleken is mijn eerste verliefdheid een luchtig lentebriesje geweest. Een niemendalletje van een beginneling. Nu zit ik diep in een gepassioneerde liefdesroman op afstand. Want dichterbij haar dan pakweg 2 stappen kom ik niet. Dichterbij durf ik ook niet. Ondanks mijn diepgaande studie van de liefde heb ik daar teveel schroom voor.

(verschijnt elke dinsdag)

maandag 12 februari 2018

FOTOBLOG: CARNAVAL IS EEN SERIEUZE ZAAK

De kar wordt opgebouwd. 


Voor mondvoorraad wordt gezorgd tijdens de opstelling van de stoet. 


De wagen met het lelijke eendje.


De Mexicanen komen er aan.


De jongens in een korte broek met panty's tegen de kou.


De meisjes in het rood met laarzen en ook panty's tegen de kou.


De serieuze jongens.


Iedereen goedlachs.


Spinnekopje


El Muerto de Mexico 
Zuipschuitje wordt klaar gemaakt


Draagstoel met prinsesje staat klaar