woensdag 24 mei 2017

KUNST EN MENSEN KIJKEN OP ART BRUSSELS IV (April 2017)

Nader overleg


Red Suede Shoes


Compositie met Paars, Blauw en Geel.


Wat gebeurt er?


Proost


Drie Hoofden


Wat is dat achter mijn rug?


De Triomf van BMW

dinsdag 23 mei 2017

WAARHEEN IN COALITIELAND NEDERLAND?

Pechtold moet oppassen of zijn leven wordt niet voltooid met een ministerschap.

Dat het niet gelukt is om een kabinet te vormen van CDA, VVD en D66 met Groen Links vind ik jammer. Ik had gehoopt dat Groen Links leider Jesse Klaver in staat zou zijn geweest om een brug te slaan tussen zijn aanhang met de meer volkse partijen VVD en CDA en D66 die eenzelfde soort aanhang heeft als GL. Ondanks zijn sociaal-christelijke achtergrond is het hem dus niet gelukt. Heeft Klaver en met hem ook de 3 andere partijen een historische kans gemist of komt er nog een ronde? Niemand die het weet. Wij kiezers wachten in bescheidenheid af.

Dat D66 grote moeite heeft met de Christenunie verbaast me niet. In een coalitie met VVD, CDA en  CU komt D66 in zijn eentje op de linkervleugel of wat daar voor moet doorgaan, te staan. D66 zit graag in het midden zoals het CDA vroeger tussen PvdA en VVD. In dit geval wordt het 3 tegen 1 en dat zit D66 strategisch niet lekker. Hoe graag Pechtold ook minister wil worden, want dat wil hij wel heel graag.

Nee, dan zou een coalitie met de SP veel beter zijn voor Pechtold maar die wil niet. Het CDA doet heel hard zijn best om Emile Roemer te overtuigen maar tot nu toe zonder succes. Met deze actie wil het CDA ondertussen D66 duidelijk maken dat het niet aan haar ligt dat de SP niet meedoet en de Christenunie wel. Hogere tactiek van Buma. 

De argumenten van de SP dat ze niet mee wil regeren met de VDD zijn net zo weinig overtuigend als die van D66 tegen de Christenunie. De SP wil zijn vingers niet branden aan Rutte c.s. zoals de PvdA kennelijk heeft gedaan. Inhoudelijk is dat flauwekul. Nederland is opgebouwd door Christenen, Liberalen en Sociaaldemocraten dus eigenlijk kun je in een coalitie nooit geen enkele partij uitsluiten. Maar ja, inhoud is een ding, politieke tactiek een ander.

En Geert Wilders dan? Mag je die wel uitsluiten? Een moeilijk geval. Indertijd vond ik van niet. Meedoen maakt verplicht en kan helpen om een heilloze polarisatie af te wenden maar dat liep dus goed fout. Toen het op plichten aankwam liet Wilders het in een coalitie met CDA en VVD na maanden onderhandelen volledig afweten. Ondertussen was de polarisatie verplaatst naar het CDA. In die partij begonnen de rekkelijken en de preciezen een strijd op leven en dood over wat wel en niet Christelijke etisch verantwoord zou zijn.

Op dat moment gruwde ik van het CDA. Preciezen zijn altijd gevaarlijk in de politiek. De PvdA is daar het CDA zelfs ooit in voorgegaan. In de tijd dat Joop den Uyl na een grandioze verkiezingsoverwinning (53 zetels, het hoogste zetel aantal dat de PvdA ooit heeft gehaald) door de preciezen van regeren werd afgehouden. 

Die dachten dat ze met zo een overwinning de Katholieke KVP op de knieën konden krijgen. Dat de KVP uiteindelijk ook voor een kabinet met de VVD kon kiezen, kwam blijkbaar niet bij deze preciezen op.Toen gruwde ik van de PvdA. Joop den Uyl is daarna nooit meer aan de bak gekomen. CDA leider Buma heeft dus alle redenen om Wilders met zijn pseudo partij buiten de deur te houden.


Wat dan wel? Wie het weet mag het zeggen. De SP zou het moeten durven om de plaats van de PvdA in te nemen en in een coalitie met CDA, D66 en VVD moeten stappen maar blijkbaar zijn de geesten in de SP daar nog lang niet rijp voor. De CU is en blijft een hachelijke optie, niet alleen voor D66 maar ook vanwege de krappe meerderheid die het in de Tweede Kamer zou opleveren. Je zou de PvdA met zijn 9 zetels er bij kunnen halen, dat brengt meer politiek evenwicht in de coalitie,  maar Asscher wil echt niet na het dramatische verlies van zijn partij. Coalitieland Nederland zit muurvast. Tom Poes verzin een list.

maandag 22 mei 2017

KUNST EN MENSEN KIJKEN OP ART BRUSSELS III (April 2017)

Wachten


Druk Druk Druk


Heel erg Blauw


Het Decor van de Kunsten


De Kunst van de Leegte


Gecontroleerde VerwarringUitleg


Kunst Bespreken

vrijdag 19 mei 2017

KUNST EN MENSEN KIJKEN OP ART BRUSSELS II (April 2017)

Witte Laarsjes

Zwarte Schoonheid 


De Kunst van het Gebakken Ei


Teveel van het Goede


Spel voor Twee Personen


Wat gebeurt hier allemaal?


Wij zijn Twee Paar Schoenen.

Drie Galerie Gratiën


donderdag 18 mei 2017

OORLOG IN MEXICO

Al in 2007 verbaasde mij de grote aanplakborden in de Mexicaanse busstations
helemaal vol geplakt met oproepen naar vermisten.
We zijn nu 10 jaar verder en het is alleenmaar erger geworden.

Voor degenen die het nog niet gemerkt hebben. Mexico is in staat van een onverklaarde oorlog. Die oorlog is al jaren aan de gang. Soms komt er wat van naar buiten, zoals een tijdje geleden bij de massa ontvoering en slachting van een veertigtal protesterende studenten. Dan blijft het een tijdje stil totdat weer ergens anders een massagraf wordt gevonden of er een moordende schietpartij op een feestje plaatsvindt.

Iedereen kan verdwijnen door ontvoering of regelrechte moord, of je  rijk of arm bent, man, vrouw of kind, zoon of dochter van een ondernemer, migrant, campesino, sportman, militair, politie, ambtenaar of wat voor beroep dan ook. In 2016 vielen 26.000 doden door geweld. Dat was bijna 23% meer dan het jaar daarvoor. Dit jaar wordt het waarschijnlijk nog erger. Tussen februari en maart vielen er alleen al 3.799 doden.

Volgens het Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS) in Londen vallen in Mexico meer doden door geweld dan in Irak. Syrië met zijn wrede burgeroorlog staat op de eerste plaats op de wereld ranglijst van doden als gevolg van geweld..
Scene met gemaskerde jongeren uit een Mexicaanse documentaire "La libertad del diablo"
(De vrijheid van de Duivel) over huurmoordenaars uit de drugswereld
en slachtoffers van de drugsoorlog.
 De documentaire is gemaakt door de Mexicaan Everardo Gonzalez
en getoond op de Berlinale.

Wat is de oorzaak van deze orgie van geweld die Mexico in zijn greep heeft? Ten eerste de extreme verschillen tussen arm en rijk. In Mexico is ondanks alle linkse retoriek van verschillende partijen nooit een fatsoenlijk sociaal beleid tot stand gekomen.  Mexico is een land met een extreem Wild West Kapitalisme aangevuld met drugsgeweld en een niets of niemand ontziende corruptie. Politieke en ambtelijke (inclusief politie) macht wordt gebruikt voor persoonelijke verrijking over de ruggen van de gewone burgers.

Ten tweede zijn de officiële staatsnstellingen meer en meer verweven geraakt met het geld en geweld van de drugswereld. Veel politici, hoog geplaatste militairen en politie autoriteiten zijn beschermheren van drugsbendes. Het gevolg is dat criminaliteit niet wordt bestreden maar oogluikend toegelaten of toegedekt wordt. De moedige journalisten of juristen die zaken onderzoeken, worden eerst bedreigd en daarna als ze toch doorgaan met hun activiteiten alsnog in koelen bloede vermoord.

Ondertussen is er ook een soort van "Narco Cultuur" ontstaan
waarin de drugssmokkelaars (narcotraficantes) en hun
gewelddaden bezongen worden.

Andere vormen om snel geld te verdienen zijn ontvoeringen die vaak eindigen met moord of het losgeld wel of niet betaald is. De daders willen niet het risico lopen dat ze later alsnog ontdekt worden, ook niet door concurrende bendes. Het gevolg is dat tussen de verschillende drugs- en ontvoerings-bendes een soort van permanente oorlog aan de gang is die ongelooflijk wreed is. 

Tot slot moet nog gemeld worden dat als gevolg van het Wild West kapitalsime ondernemers ongestraft en zonder respect voor enige arbeidswetgeving hun werknemers soms genadeloos uitbuiten. Wie zich verzet tegen te lage lonen wordt of direct ontslagen of in geval van stakingen of andere vormen van georganiseerd verzet zelfs vermoord. Vakbondsleiders die daadwerkelijk opkomen voor hun leden, zijn hun leven niet zeker.


Of er wat aan gedaan kan worden? Wie zal het zeggen? De politieke en de ondernemende klasse is totaal verrot, net als leger en politie. De goedwillende intellectuelen zoeken de oplossing in radicale linkse ideologieën in plaats van praktische maatregelen zoals het naleven van bij wet vastgelegde minimumlonen enz. Als gevolg hiervan dreigt Mexico steeds verder weg te zinken in een moeras van bloed en geweld. Veel Mexicanen zullen daarom hun heil blijven zoeken bij hun Noorderbuur de VS. Een muur zal daar weinig tegen helpen.

woensdag 17 mei 2017

KUNST EN MENSEN KIJKEN OP ART BRUSSELS I ( April 2017)

Het was die namiddag van de 20ste april bij de opening van Art Brussels
mooi voorjaarsweer in Brussel, 


De ingang van de Kunstbeuers in de gebouwen van Tour & Taxis in Brussel.


Kunsthoekje


Happy Visitor


Feestelijk begin van de beurs.


Art Bar


Bijkomen met een glas wijn


Subtiel contrast


dinsdag 16 mei 2017

FILM DAGBOEK MEXICO 9 (SAN MIGUEL REGLA II)

Tortilla verkoopster in Mexico stad, september 1979
La Tortilla is voor de Mexicanen wat voor ons brood is.
De Tortilla wordt per gewicht verkocht, vandaar de weegschaal die voor
de verkoopster staat.
Bij elke maaltijd eet men op de een of andere manier tortillas.
De tortilla wordt gebakken van maïsmeel.


Doña Inez, de moeder van mijn vriend Adrian, melkt elke ochtend vroeg eigenhandig
de enige volwassen koe die het gezin heeft.


De melk wordt gebruikt in het huishouden.


Haar jongste dochter Isabelle gaat bij zonsopgang met een emmer vol
met eigen geteelde maïs naar de tortilla winkel in het dorp
waar de maïs tot tortilla meel wordt gemalen.


Gelukkig is het maar een goed kwartier lopen naar het dorp. 
Het is nog vroeg en dus koud in de bergen van San Miguel Regla
ook al schijnt de zon al volop.


Het pap voert haar door de velden langs de maïsaanplant van haar vader.


Ook al is de weg niet lang, maar vanwege de rotsachtige bodem is het pad soms moeilijk begaanbaar. Zeker als het veel geregend heeft. 
Dan moet je door modder en poelen lopen.


Deze boerin woont veel verder van het dorp en komt daarom 's morgens heel vroeg
met de ezel die de emmers met maïs draagt.