woensdag 22 maart 2017

FILM DAGBOEK MEXICO 6 ( HET GLASFABRIEK)

Gas onderweg naar een klant in een krottenwijk.
We hebben met de camera zo een auto gevolgd. De hoofdpersoon van onze film 

had een tijd op zo een auto gewerkt. In alle opzichten een levensgevaarlijk 
beroep vanwege het vullen van die gasflessen en het vervoer. (1979)


Zo'n meisje groeit op in een deprimerende armoedige wijk, 
een omgeving van verval, gebrek aan hygiëne, altijd smerig en overal afval. 


Twee arbeiders aan de lopende band met glasruiten.


De glasovens zijn heet.


Aan een lopende band voor ruitglas.


Bij de glasoven.


Even pauze buiten de fabriek. Links de regisseur Bernard Neuhaus, 
rechts de cameraman Ad Braamhorst en in het midden ikzelf.


Een van grootste toeristische trekpleisters in de buurt van Mexico stad 
is de Azteekse piramide stad bij Teotihuacan. 
Bij je wandeling door dit enorme complex van grote en kleine piramide, 
waaronder de Zon en de Maan piramide, en de grote en kleine paleizen 
voor koningen en priesters, wordt je steeds begeleid door ambulante 
souvenir verkopers.
Hierboven een souvenir verkoper gezeten op de trappen van een piramide. 


Souvenirverkoopster in de "hoofdstraat" van de Azteekse piramide stad.


Een verzameling typisch Mexicaanse kitsch souvenirs.
In het midden vooraan een doodskop.
Mexico heeft een sterke doods-cultuur, een overblijfsel uit de
wrede tijden van Azteken en andere Mexicaanse volkeren
die de gewoonte hadden mensenoffers te brengen aan hun goden.


dinsdag 21 maart 2017

DAGBOEK BRUSSEL METRO 15

Metro Brussel 6 maart 2013


Metro Brussel, 27 maart 3013


Metro Brussel, 23 mei 2013


Metro Brussel, 21 mei 2014


Metro Brussel, 25 juni 2014

maandag 20 maart 2017

KUNSTSTADT WIEN 5 (FOTO PERFORMANCE IN MUMOK)

Diny naast Pablo Picasso, "Femme assise à l'écharpe verte 1960, oil on canvas, 
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig MUMOK, Wenen, 17 september 2016


Diny kijkt naar links, MUMOK, Wenen, 17 september 2016


Diny kijkt naar rechts, MUMOK, Wenen, 17 september 2016


Diny kijkt in de lens, MUMOK, Wenen, 17 september 2016


Diny poseert met haar linkerhand op haar rug, MUMOK, Wenen, 17 september 2016


Diny poseert met haar linkerhand op haar rug, MUMOK, Wenen, 17 september 2016 

zaterdag 18 maart 2017

WAAROM HEEFT DE PVDA DE VERZORGINGSSTAAT NIET GERED?

Foto Cartoon van petrus

Wat me verbaast is dat de PvdA niet op de eenvoudige en voor de hand liggende campagne slogan is gekomen “Wij hebben de verzorgingsstaat gered” in plaats van dat ze Nederland uit de crisis gered hebben. De eerste slogan is helder voor de klassieke sociaal-democratische achterban, de tweede niet omdat het niet over hen gaat maar over over Nederland met zijn banken (Wouter Bos), de multinationals, de economie met zijn steeds weer wisselende werkloosheidscijfers enz.

Hoe komt dit? Geloven ze er zelf niet meer in? Als dat zo is dan hebben de kiezers gelijk met te zeggen dat de PvdA de verzorgingsstaat samen met de rechtse VVD heeft afgebroken. De PvdA heeft ook niet de indruk weggenomen dat de verzorgingsstaat is uitgekleed om Nederland te redden. Integendeel, met de nadruk op het redden van Nederland heeft ze die indruk eerder versterkt.

Als de PvdA behoud van de verzorgingsstaat in deze tijd niet meer mogelijk acht dan moeten ze daar helder en duidelijk met hun kiezers over praten. Nu hing het in de lucht. Geert Wilders daarentegen wekte de indruk dat behoud van de verzorgingsstaat nog steeds mogelijk is. En als dat niet zo mocht zijn, dan wekt hij toch nog de indruk dat hij er voor wil vechten en dat is nog altijd meer dan wat de PvdA in zijn campagne te bieden had. 

Assher had meer weg van een spijtoptant uit het kabinet Rutte II die nu een herkansing wilde. Niet om de verzorgingsstaat opnieuw op poten te zetten maar hier en daar te repareren. Sorry, maar dat komt niet geloofwaardig over en dat is ook gebleken.  Beter ware geweest als hij zich geconcentreerd had op een campagne hoe de nieuwe verzorgingsstaat er uit zou moeten zien. Ook dat was niet gemakkelijk geweest, maar had wellicht tot behoud van meer zetels geleid dan de huidige 9.

Assher had het dus veel meer moeten hebben over beter beschermde pensioenen, meer baanzekerheid, meer woonzekerheid, meer zorgzekerheid enz. Hij had moeten vertellen hoe hij de nieuwe verzorgingsstaat te beschermen tegen nog meer liberalisme en liberalisering en vooral ook tegen de komst van grote aantallen asylzoekers, vluchtelingen en migranten. 

Zij doen immers ook een beroep op “onze verzorgingsstaat” en dat mag maar de PvdA kiezers mogen dan toch zeker ook wel weten wat er voor hen in zit? Minder verzorgingsstaat vanwege de komst van deze nieuwelingen of niet? De PvdA had zijn kiezers veel meer moeten gerust stellen over de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat.


Het is een teken aan de wand dat de PvdA deze weg niet gekozen heeft. Of wordt de verzorgingsstaat helemaal niet bedreigd door globalisering, door Europa met zijn eeuwige onzekerheid rond de Euro en door de massale deelname van nieuwkomers? Als dat zo is dan had dat veel duidelijker aan de kiezers uitgelegd moeten worden. Nu kregen ze het gevoel, vals of niet, dat de verzorgingsstaat wel degelijk ten onder gaat aan migratie, globalisering en een kwakkelende Euro.

vrijdag 17 maart 2017

CHILI DAGBOEK 33

Interieur van een café langs de weg Ancud-Puente Quilo,
8 dec.2014


Bushokje met protesttekst "Si a al energia limpio
(ja tegen schone energie),
8 dec 2014


Nog 15,4 km. naar Ancud, 8 dec 2014


Diny met onze 2 huurfietsen op de terugweg naar Ancud,
8 dec 2014


Onderweg een moestuin met huisje en hekje, 8 dec 2014


Postkantoor Ancud, 9 dec 2014


Beeldenmaker Cancagua in Ancud, 9 dec 2014


Houten winkeltje in Ancud, 9 dec 2014


Zwervers bij de haven van Ancud, 9 dec 2014

donderdag 16 maart 2017

VERKIEZINGSFEEST MET ENKELE VALSE NOTEN

Een kabinet Rutte 3 bestaande uit de bovenstaande partijen VVD, CDA, D66
en Groen Links zou recht doen aan de uitslag van de verkiezingen.
De grote vraag is of GroenLinks o.l.v. Klaver bereid is tot regeringsdeelname in een
overwegend centrum rechts kabinet?
Kan D66 de brug slaan naar Groen Links in een dergelijk kabinet?
(Foto Cartoon van petrus)

Eerst en voor alles wil ik alle Nederlanders die gisteren zijn gaan stemmen van harte feliciteren. Ze hebben laten zien dat de Nederlandse democratie, onze democratie een heel breed draagvlak heeft ondanks veel gemopper en gezeur. Ruim 80% is gaan stemmen. In de grote steden was het wat minder. Politieke onverschilligheid komt daar nu eenmaal meer voor dan op het platteland. Maar bijna 80% is natuurlijk toch prima.

Aan de Nederlandse democratie hoef je dus niet te twijfelen. Aan de Nederlandse politieke elite, jong of oud, ervaren of onervaren, rebels of conformistisch ook niet. Die heeft gisteren aan de praattafels laten zien gevoel voor verantwoordelijkheid te hebben, niet alleen voor de eigen kiezers maar voor het land. Men verschilt van mening hoe die verantwoordelijkheid gestalte moet krijgen, maar ze is er. Net als trouwens bij de journalistiek. Ook die heeft gisteren laten zien dat ze voor de democratie staan.

Ik deel de vreugde dat Wilders niet de eerste is geworden maar helaas toch nog wel de tweede. Hij is met zijn eenmanspartij de ondemocratische en dus valse noot in een verder democratisch feest. Dat doet afbreuk aan mijn vreugde. Ik had liever gezien dat hij vierde of vijfde partij was geworden. Nu moeten we zien dat we hem klein krijgen door zijn aanhang alsnog te overtuigen dat Wilders met zijn zogenaamde PVV  voor Nederland geen begaanbare weg is.

De VVD heeft zetels verloren maar is wel de grootste partij in Nederland. Dat is jammer. Een wisseling van de wacht had van mij wel gemogen. Buma van het CDA of Pechtold van D66, in die volgorde. Die twee bezetten nu een gedeelde derde plaats. Dat stemt dan weer tot vreugde. Ze zijn terug in het centrum van de Nederlandse politiek. Nederland is in goede handen bij hen. Met de VVD staan ze garant voor de Nederlandse democratische rechtstaat, stabiliteit en continuïteit in binnen en buitenland.

Jesse Klaver verdient een felicitatie met zijn enorme zetelwinst voor GroenLinks. Hij heeft met zijn campagne talenten die in de politiek van pas komen. Inhoud en vorm hebben bij hem een nieuwe eigen dynamiek gekregen die aansluit bij stijl en leefwijze onder jongeren. Nu komt de taaie strijd in de politieke arena. Ik ben benieuwd naar zijn onderhandelingstalenten en uithoudingsvermogen die daarvoor nodig zijn. Hoever gaat hij met zijn partij mee in het vormen van een regeringscoalitie? Gaat GroenLinks de plek innemen van de PvdA?

De overwinning van Klaver heeft Links in de Tweede Kamer niet groter gemaakt. Nederland is een overwegend centrum rechts land geworden. Het verlies van de PvdA accentueert dit. Jammer daarom dat deze centrum linkse partij zo een dreun heeft gekregen. Dat ze die zouden krijgen lag wel voor de hand. De PvdA stemmers voelen zich verraden door de coalitie met de VDD. Die coalitie mag het land gered hebben, maar niet de PvdA stemmers. Toenmalig partijleider Samsom heeft zich in de roes van overwinning te veel laten meeslepen zonder aan zijn achterban te denken. Kiezers voor je winnen is een ding, kiezers behouden een ander. Dat hij vervolgens van zijn partij ook niet eens mocht uitleggen wat hem indertijd had bezield, maakte het drama alleen nog maar groter.

De 3 zetels voor DENK is helaas nog een valse noot in de democratische cultuur. Ze kramen onzin uit, gebruiken oneigenlijke campagne methodes en weigeren toegang aan journalisten bij publieke bijeenkomsten. Dat maakt ze net zo ongeloofwaardig als de PVV.


Van de kleintjes weten we zeker dat SGP en Christen Unie overeind zullen blijven. Zij beschikken over een rotsvaste kiezers en ledenbasis. Of de andere kleintjes de taaie routine van het dagelijkse politieke handwerk volhouden, moet nog blijken. Dat zullen we pas veel later weten. Ondertussen wens ik heb hen een behouden vaart.

dinsdag 14 maart 2017

DE DAG DES OORDEELS

Foto Cartoon van petrus

Als ik Turk zou zijn dan zou ik me diep schamen voor zo een vuilbekkende premier als Erdogan, notabene over een land waar je al 400 jaar mee bevriend bent, dat je met patriot raketten hebt beschermd tegen je buurman Assad en waar zoveel Nederlanders op vakantie gaan. 

Ik zou ook bang zijn voor hem want je weet niet waar zijn machtshonger eindigt. Misschien wel met jou in de gevangenis? Ik zou boos zijn want met hij is hard bezig van Turkije opnieuw een arm Derde Wereld land te maken. Wie wil nog investeren in een politiek instabiel land dat als maar instabieler wordt vanwege het onvermogen van zijn president om van Turkije een land van alle Turken te maken, minderheden mee geteld?

Ik zou blij zijn als ik, van Turkse afkomst zijnde, in Nederland zou wonen. Natuurlijk ik zou wel eens gediscrimineerd en lullig behandeld worden maar ik heb wel een inkomen met of zonder werk, goede gezondheidszorg, een fatsoenlijk dak boven mijn hoofd, goed onderwijs voor mijn kinderen enz. Het is ook een betrouwbare, democratische en stabiele rechtsstaat.

Foto Cartoon van petrus

Gisteren was ook de Grote Dag van de Moeder van alle Debatten. Eindelijk de tot vervelens toe aangekondigde verbale tweestrijd tussen Rutte en Wilders. Ik heb niet gekeken. Ik ben uitgekeken op die twee baasjes. Zij zijn in de Nederlandse politiek een toneelstukje voor 2 Heren geworden zonder einde. Wilders begint daarin steeds meer op de stiefmoeder van Sneeuwwitje te lijken. Hij wil horen dat hij de grootste en slimste van het land is, maar de spiegel moet hem steeds vaker teleurstellen. Zijn boodschap wordt alsmaar ouder en versleten, net als hijzelf. 

Rutte probeert nog steeds de jonge hond uit te hangen, terwijl zijn kop ouder wordt. Dat is geen schande. Zo is het leven. Maar veel wijzer wordt je niet van hem. Rutte is een politieke kameleon die zich voortdurend aan zijn omgeving aanpast. Een populist light, om het netjes te zeggen. 

Foto Cartoon van petrus

Dan heb ik persoonlijk liever Buma, Pechtold of Klaver als premier. De laatste hangt ook de jonge hond uit maar nog in een waas van onschuld en naïviteit. Dat kan nog wat worden als hij zijn ambities leert intomen. Pechtold heeft de charme dat hij als ouwe rot in het vak nog altijd grote ogen van verbazing opzet over zoveel onredelijkheid in de politiek. Buma mag dan een stijve hark zijn, hij is bestuurlijk fatsoenlijk, heeft droge humor en zelfspot. Daar hou ik van.


petrus nelissen, "Ik hou van Holland" (uit de serie Vaderlandsliefde),
 olieverf op doek, 55x75 cm
Maar wat heb ik genoten van Freek, onze nationale nar met zijn TV show over politiek en verkiezingen. Een ouwe rot die met de tijd alleen maar beter wordt. Hij weet als geen ander te balanceren tussen humor en ernst, tussen grollen en diepzinnigheden. Een show met een enorme gelaagdheid. Het gaat over vriendschap en politiek, over vertrouwen en gebroken beloftes die als een boemerang terug komen (Molukkers en Groningers). Hij neemt het met een kindertekening van een molen op tegen autoriteit en gebrek aan verbeelding en visie. 

Hij rekent genadeloos -inhoudelijk én taalkundig - af met de onnozele brief van Rutte waarin hij alle Nederlanders van goede wil oproept normaal te doen. Natuurlijk kreeg Wilders er ook van langs met zijn beroerd slecht doordachte verkiezingsprogramma op een Aviertje. Bijkans werd Freek gek van de vraag hoe het mogelijk is dat anderhalf miljoen mensen straks op zo een onnozelaar met een geestelijke bagage van een minkukel, kunnen stemmen?

Dat nu is het mysterie van deze dag des oordeels. We weten niet waarom een kiezer stemt op wie hij stemt of waarom hij niet gaat stemmen. We kunnen niet in zijn ziel kijken en zijn gedachten niet lezen. We kunnen hem het hemd van zijn lijf vragen met Maurice de Hond, gespecialiseerde politicologen en piskijkers maar we zullen het nooit helemaal weten. De mens is een raadsel voor zichzelf en anderen en daar moeten we ons bij neerleggen. Mogen de goden Nederland op deze dag des oordeels ons land en alle volkeren gunstig gezind zijn.