donderdag 27 oktober 2016

HET NIEUWE LINKS NATIONALISME IN WALLONIË

De taalstrijd in België is een emancipatiestrijd van de Vlamingen. 
Enkel de stad Brussel met zijn 19 gemeenten is officieel tweetalig. 
Vlaanderen en Wallonië zijn eentalig.

Naar aanleiding van de crisis over de ondertekening van het CETA verdrag tussen de EU en Canada met als spil de Waalse premier Paul Magnette is de volgende conclusie over België nog altijd heel behartenswaardig.

 “Als men er in België, gastheer en stichtend lid van de EU, niet in slaagt twee volken met verschillende belangen en sociaal-economische posities in solidariteit doen samenleven, dan is dat slecht nieuws voor de EU. België is de EU in het klein. De crisis van Belgenland is dus ook de crisis van een Europees samenwerkingsmodel. Maar tot een splitsing van België komt het vooralsnog niet.” De conclusie liegt er niet om. In crisis in België kan een crisis zijn voor Europa. reden temeer om de zaak van het geblokkeerde CETA handelsverdrag door de Waalse politiek van dichterbij te bekijken.

Carl Devos (hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent) & Nicolas Bouteca schreven deze conclusie in een analyse van de Belgische crisis over de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde in de Internationale Spectator nr.11 van november 2007. Die kieskring was een doorn in het oog van de Vlamingen vanwege de groeiende verfransing van de ring om Brussel. Uiteindelijk is vijf jaar na de verschijning van dit artikel (2012) de splitsing van de kieskring BHV wettelijk vastgelegd zodat in het Vlaamse gedeelte niet langer op Franstalige politici gestemd kan worden.

In Nederland wordt hierover nogal eens lacherig gedaan over deze zogenaamde taalstrijd. Meertaligheid is toch een mooi iets vinden we in Nederland. Dat achter die taalstrijd eeuwenlange frustraties aan Vlaamse zijde schuil gaan en een al even oude arrogante Franstalige politiek, ziet men daarbij over het hoofd.

Om de verfransing een halt toe te roepen in de dorpen en steden om Brussel 
wordt de Nederlandse taal nadrukkelijk gepromoot. 

Vanaf de Franse bezetting in 1795 is er een bewust politiek gevoerd van Franstalige kant om België te verfransen en de Vlaamse taal, verworden tot een streektaal, naar de marges terug te dringen. “In alle domeinen van het dagelijks leven werd toen het Frans opgelegd.” (zie voornoemd artikel blz.523)  Het Vlaams was bijna een ballingen taal. Je kon je moeders’ taal in je eigen land niet spreken.

Maar wat heeft dit te maken met het verzet van de Waalse socialisten tegen het CETA verdrag tussen de EU en Canada? Dat begint al met de vraag waarom een regio van amper 3,5 miljoen inwoners meent dat een verdrag tussen de EU met 450 miljoen inwoners (27 EU lidstaten) en Canada met 35 miljoen met een gerust geweten geblokkeerd kan worden, zelfs na 7 jaren van onderhandelen? Hoe kan dat en hoe kun je dat dan ook nog democratisch noemen?

Om met het laatste te beginnen. Voor Wallonië is democratie iets heel anders dan voor de meeste andere landen waar immers de normale spelregel geldt dat een meerderheid beslist; een gewone meerderheid bij gewone wetten een bijzondere meerderheid bij grondwetswijzigingen. In België geldt deze gewone democratische spelregel van een gewone meerderheid, de helft plus een, ondanks de toepassing van het algemeen kiesrecht, niet altijd.

Dat gaat terug tot de invoering van het algemeen kiesrecht (1893) waardoor het voor de Vlamingen mogelijk werd op basis van besluitvorming per meerderheid hun (taal)rechten ten koste van de Francofone voorrechten te versterken. Het Vlaams is dus pas na het algemeen kiesrecht en de Vlaamse taalwetten in de periode 1932- 1935 de officiële taal van Vlaanderen geworden.

Er bestaat dus aan weerskanten van de taalgrens een historisch gegroeid wantrouwen. De invoering van de taalgrens en de erkenning van de Nederlandse taal als voertaal in Vlaanderen versterkte dat onderlinge wantrouwen. Na de Tweede wereldoorlog werd Vlaanderen ook nog rijker dan Wallonië en rijkdom is een krachtig emancipatiewapen. Voor de Walen zat er niks anders op dan zoveel mogelijk hun verworven rechten te behouden door middel van een institutionele ondermijning van besluitvorming per meerderheid. 

België wordt een land van georganiseerd wantrouwen. De eenvoudige democratische meerderheids- spelregels veranderen in allerlei ingewikkelde, onoverzichtelijke procedure regels. Belgen - Vlamingen en Walen gelijk - zijn  dan ook uitblinkers geworden in het gebruiken van procedure regels om hun zin te krijgen, desnoods tegen de democratische meerderheid in. Dat daarbij machtspolitiek niet wordt geschuwd moge duidelijk zijn.

Voor Wallonië is het vanuit dit perspectief gezien en met deze achtergrond het dus helemaal niet zo gek om met een minderheid van 3.5 miljoen inwoners een verdrag te blokkeren voor ruim 450 miljoen Europeanen en Canada met ruim 35 miljoen inwoners. Ze zijn politiek een uiterst beschermde minderheid en dat kun je strategisch en tactisch uitspelen zowel binnen als buiten België.

Een tweede meer hedendaagse factor is dat de in Wallonië regerende Socialistische partij (PS) geen zitting heeft in de Belgische federale regering. Dat is voor het eerste sinds de opsplitsing van de Belgische Socialistische partij in een Waalse en een Vlaamse partij (1978). Dat de PS geen deel uitmaakt van de federale machtsstructuur waarin de Vlaams Nationalistische N-VA wel goed is vertegenwoordigd, is voor de PS een heel bittere pil. Temeer daar de PS bij de Waalse parlementsverkiezingen in 2014 opnieuw de grootste partij werd met 30% van de stemmen. 

De huidige premier Michelle van de Waalse liberale partij MR werd de tweede partij bij die verkiezingen maar zit dus dank zij de liberale Vlaamse Open VLD, de Vlaamse Christen democraten en de Vlaamse nationalisten van Bart de Wever wél in de federale regering. De Waalse liberalen leveren zelfs de premier. 

In Wallonië wordt dat door de linkse kiezers aangewakkerd door de PS als dubbel verraad beschouwd. Vandaar dat het verzet van de PS tegen het CETA akkoord door veel Walen wordt beschouwd als een heldendaad, als een opgestoken vinger tegen de federale regering Michelle en uiteraard de Vlaamse N-VA. Die laatste heeft nu ook zijn lesje gehad. Zonder instemming van Wallonië kan het federale België geen Europese politieke rol spelen. Waals premier Paul Magnette heeft met zijn actie dus 2 binnenlandse vliegen in een klap geslagen.


Tot slot heeft Magnette met zijn verzet tegen CETA het nieuwe linkse smoel van de PS nationaal en internationaal op de kaart gezet. Hij heeft het nieuwe linkse nationalisme een gezicht gegeven in België, in Europa en zelfs in de rest van de wereld. In België is Magnette de uitdager en tegenspeler geworden van de Vlaamse conservatieve nationalist Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen en leider van de N-VA. Of dat Wallonië economisch en politiek geen windeieren zal opleveren, is nog maar de vraag. Wallonië blijft immers ondanks of dank zij de PS de armere regio en een minderheid in België.

dinsdag 25 oktober 2016

BRUSSELS METRO PHOTO JOURNAL 10

Rumanian boy singing, 7 april 2011


Girl with plaster, 11 juni 2011


Cap, bosom and dreadlocks 11 juni 2011 


Two eyeglasses, 9 juli 2011


Tired, 9 juli 2011

maandag 24 oktober 2016

MIJN DORP LONDERZEEL

Foto Album 'Mijn Dorp Londerzeel" met 188 foto's die ik gemaakt heb
tussen 3 november vorig jaar t/m 8 mei dit jaar.
(
Photo book, Small Square, 7×7 in, 18×18 cm, 190 Pages. Created with Bookify, October 21 2016)

Ik woon sinds 1992 in Londerzeel, Vlaams Brabant. Sinds die tijd heb ik veel foto's gemaakt in en om het dorp. Eerst met mijn gewone ofwel analoge camera. De zwart-wit negatieven drukte ik af in mijn eigen donkere kamer (DOKA).  De kleurenfoto's gingen eerst naar de fotowinkel, toen naar de internet winkel en vervolgens liet ik ze digitaliseren. Na verloop van tijd was het niet meer dan logisch om over te schakelen op de digitale camera; Dat was even wennen maar al gauw dienden zich geheel nieuwe mogelijkheden zoals de fotoblog, plaatsing op Facebook en printen thuis of in boeken met hulp van fotowinkels op internet.

Aangezien de camera's in de telefoon steeds beter van kwaliteit werden, besloot ik om ook daar mee aan de slag te gaan en de foto's te publiceren op Instagram. Zo kwam het fotoproject "Mijn Dorp" tot stand. Sinds 3 november vorig jaar zet ik elke dag een foto op Instagram. Binnenkort heb ik er dus een jaar opzitten. Ik heb onlangs bij de internet drukker en uitgever Blurb een foto album gemaakt met de eerste 188 foto's gemaakt in de periode van 3 november 2015 t/m 8 mei dit jaar (zie hierboven). De foto's werden gemaakt met een Samsung Galaxy en later met een Apple iPhone.

Om een indruk te krijgen van de foto's heb ik een korft filmpje gemaakt met 80 foto's uit het boek. Het fotoboek kun je rechtstreeks bestellen bij Blurb. Je betaalt alleen de kostprijs voor de aanmaak en de verzending van het boek.


zaterdag 22 oktober 2016

HET BELOOFDE LAND

Met hulp van Zijn God leidde Mozes het Joodse Volk weg uit hun
slavernij bestaan in Egypte naar het door God zelf Beloofde Land.
Een krachtig beeld dat de tijden overleeft heeft,
niet alleen bij de Joden.
Ga voor meer details naar de website Statenvertaling van de Bijbel.

Voormalig directeur Peter Knoope van het Internationaal Centrum voor contra terrorisme schrijft in een opiniestuk in NRC Handelsblad dat de aantrekkingskracht van de radicale islam niet uitsluitend een persoonlijke aangelegenheid is maar een gedeeld trauma, de zogenaamde pijn uit het verleden.

“Dat trauma speelt een rol in de identiteit van niet-westerlingen, tezamen met hun tradities. Westerlingen, echter, zijn toekomst gerichter. Ontworsteling aan hun kerkelijke en dorpse milieu staat bij hen algauw gelijk aan ontwikkeling. „Het verleden is maar ballast”, hoorde ik laatst. Buiten het Westen een minderheidsstandpunt. Het accent op moderniteit wordt gezien als westers exportproduct. ‘Wij komen jullie wel even democratie brengen’ – dat idee. Hoe goedbedoeld ook, elders wordt die neiging in het rijtje ‘kolonialisme, slavernij en kruistochten’ geplaatst. Daarna bracht het Westen beschaving, vanuit het idee dat bewoners van koloniën niet beschaafd zijn. Ook ontwikkelingshulp valt in die groef. ‘Jullie zijn onderontwikkeld’, is de stille boodschap. Het westerse modernisme, dat zich openlijk verzet tegen traditie en religie, heeft dus een vernederend neveneffect: het wordt ervaren als hernieuwd imperialisme.”

Kort samengevat stelt Knoope dat eenmaal geconfronteerd met de Westerse moderniteit, de Islamitische immigrant en andere niet westerse immigranten beseffen dat ze uit een primitieve of zelfs achterlijke cultuur en land komen. Dat kan als vernederend worden ervaren en dus een trauma worden. Ziedaar de radicalisering. De oplossing van Knoope is om de immigrant de nodige politieke ruimte te geven om dit trauma te verwerken.

“Om radicalisering te voorkomen moet die woede een plek krijgen in het politieke systeem. Verwelkom daarom een beweging als Denk, laat hun geluid een wake-upcall zijn voor gevestigde partijen. Hamer gerust op westerse waarden, maar voor een vreedzame orde moet er toch echt ingezet worden op een politiek systeem waar eenieder, dus ook mensen met extreme standpunten, hun ei kwijt kunnen.”

Om bij het laatste te beginnen. In tegenstelling tot veel Niet-Westerse landen is er in de Westerse democratieën juist ruimte genoeg om je woede politiek of anderszins af te reageren en je trauma’s te verwerken. In landen als Venezuela, Congo, Irak, Syrië, Afghanistan, Egypte, Soedan enz. is dat zelden of noiit het geval. Vandaar dat mensen uit die landen vluchten naar het Westen en hier politiek asyl aanvragen. dat zijn de vluchtelingen die naar de moderniteit willen. Dus die zijn er ook, laten we dat vooral niet vergeten. Denk maar eens aan iemand als Ayaan Hirsi Ali. 

Voor economische vluchtelingen geldt hetzelfde. Ze hebben hier veel meer mogelijkheden om een baan te vinden, inkomen te verwerven en zich te ontwikkelen dan in hun eigen land. Daarom ook wagen ze het erop, soms tegen beter weten in, om naar het Westen te trekken waar ze uiteraard niet of in ieder geval minder welkom zijn. Al die Mexicanen die illegaal naar de VS trekken zijn inderdaad gelukzoekers, geluk dat in hun eigen land niet te vinden is.

Knoope slaat dus met zijn analyse en oplossing de plank mis, al spelen de factoren die hij noemt wel degelijk een rol. Maar als Westerse modernist ziet hij een factor over het hoofd of is hij er ongevoelig voor, die van het religieus fanatisme als deel van iemands identiteit. De vraag is dus waarom hier in het Westen en daarginds in de derde Wereld iemand fanatiek religieus wordt? Zo fanatiek dat hij de anderen, de ongelovigen wil vermoorden en uitbannen?

Dat het er ruig aan toe kon gaan in de Tachtigjarige Oorlog blijkt uit deze prent
van de ophanging van de Martelaren van Gorkum (1572). Zie Wikipedia

Religieus fanatisme is van alle tijden en alle volkeren. Zo is Nederland ondermeer gebouwd op een gewelddadige botsing tussen het Katholieke fanatisme van Koning Filips de Tweede en de Protestantse geuzen in de Tachtig jarige oorlog. Dat fanatisme werd uiteindelijk gematigd door verstandige leiders die voortkwamen uit de oude adel zoals het Huis van Oranje. Zij beseften maar al te goed dat het nieuwe religieuze fanatisme niks goeds zou brengen en bouwden daarom aan een meer tolerant land, wat Nederland uiteindelijk ook werd. Toch heeft er nog eeuwenlang wantrouwen geheerst tussen Katholieken en Protestanten in Nederland ondanks hun gemeenschappelijke Christelijke oorsprong.

Er is nog een factor die Knoope over het hoofd ziet namelijk de samenhang tussen land en (fanatiek) geloof. Al in het Oude Testament staat de trek van het Joodse volk naar het beloofde land beschreven. Na de Holocaust is dit aloude verlangen naar een eigen Joodse staat nieuw leven ingeblazen door de Zionisten als een duurzame oplossing voor het anti-semitisme. De oplossing was de oprichting van de staat Israel in het Nabije Oosten, gebaseerd op Joodse waarden ten koste van die van de daar wonende Moslims. 

Mohammed trekt met zijn volgelingen naar Mekka, ca 1550.
Uit ' Islam. Kunst en architectuur', Könemann

Met dit voorbeeld in de buurt en de Koran in de hand is de oprichting van een grens overschrijdende Islamitische Staat in het nabije Oosten als oplossing voor een Soennitische minderheid in Syrië en Irak eigenlijk wel voor de hand liggend. Het is hun antwoord op de moderniteit van democratie en gelijkstelling van religies door de moderne natie-staat. De moderniteit die de Iraakse dictator Sadam Hoessein of de Sjah van Perzië naar hun land brachten, werd uiteindelijk inderdaad als een vernedering ervaren door de  gelovigen en aansluitend als een vorm van Westers imperialisme. Of die moderniteit links is (communisme) of rechts (liberalisme) doet er voor de gelovige niet toe. 

Na de val van de Sjah van Perzië (1979), die in zijn moderniteit gesteund werd door de VS,
keerde Ayatolla Khomeini terug uit ballingschap in Frankrijk
en maakte van Iran een nieuwe strenge, fundamentalistisch Islamitische staat
die fel concurreert met Saoedi-Arabië
en president Assad van Syrië steunt in zijn strijd
tegen Islamitische Staat. 

Er wordt dus in het nabije Oosten en elders gevochten om land in combinatie met een geloofsovertuiging. De machtsgreep van Ayatollah Khomeini en zijn volgelingen laat daarover geen twijfel bestaan. Toen de Westers georiënteerde Sjah eenmaal van zijn  troon was gestoten werd Iran een volledige Islamitische staat met religieuze politie en al. Met de val van Sadam Hoessein in Irak stak een fanatieke geloofsrivaliteit tussen Soennieten en Sjiïeten de kop op over wie het in het land met bijbehorend geloof voor het zeggen krijgt. Saoedi-Arabië is en blijft een land gebaseerd op streng religieuze waarden met alweer religieuze politie en al.

Voor ons moderne Westerlingen is dit moeilijk te begrijpen omdat wij religie niet meer erkennen als de basis voor een moderne natie-staat. Religie is bij uit het publieke leven gebannen. De staat kent nog slechts burgers en spreekt dus nadrukkelijk niet over gelovigen of gelovige burgers. Het geloof van de burger is uitsluitend een privé aangelegenheid. De overheid is areligieus of religie neutraal. 

Om de spanning bij burgers tussen hun geloof en de areligieuze natie-staat op te vangen, hebben we enerzijds de rechtsstaat in het leven geroepen en anderzijds het maatschappelijk middenveld. Burgers mogen zich op basis van hun geloof verenigen in kerken, scholen en andere groepen zo lang ze de rechtsstaat aanvaarden. Dat is onze moderniteit die fanatieke gelovigen niet kunnen of willen begrijpen. 


In grote delen van de wereld overheerst de religieuze natie-staat nog, een verbond tussen land en geloof. Het ziet er niet naar uit dat daar spoedig veel verandering zal komen. Bovendien zal religie altijd en overal een rol in het openbare leven blijven spelen, soms radicaal zoals in veel Islamitsiche landen, soms meer op de achtergrond zoals in de westerse landen maar het is er wel. Religie is een van de antwoorden op de vraag naar zingeving van ons bestaan en zal dat altijd blijven.

vrijdag 21 oktober 2016

SALZBURGERLAND-SPROOKJESLAND 4

Bloemenweide langs de Tauerenradweg in de buurt van Uttendorf, 15 juni 2016


Water voor bloemen, ergens op ene kerkhof langs de Tauernradweg,
Niedernsill 15 juni 2016


Kaboutertuin in de buurt van Niedernsill, 15 juni 2016


Koeien luilekkerland langs de Tauernradweg, 15 juni 2016


 Zwembad van Hotel Lukashansl in Brück am Grossglocknerstrasse, 15 juni 2016 


Besneeuwde toppen van  de bergen van de Grossglocknerstrasse
vanaf Brück am Grossglocknerstrasse, 15 juni 2015


Receptie hotel Lukashansl, 15 juni 2016


Muzikante in klederdracht met citer, 15 juni 2016


Gezellige muziekavond voor de hotelgasten in Lukashansl hotel,
Brück am Grossglocknerstrasse, 15 juni 2016


De boer poseert met plezier langs de Tauernradweg richting Taxenbach,
15 juni 2016

donderdag 20 oktober 2016

WANDELING LANGS DE MAAS.

Tuinbeeld, Megen 12 oktober 2016


Pot met bloemen, Megen 12 okt. 2016


Koeien binnenhalen tussen Megen en het pontveer, 12 okt. 2016


De Veerman, pont van Megen naar Maasbommel, 12 oktober 2016


Dijklandschap bij Maasbommel, 12 okt.2016


Dode bomen, Blauwe Sluis 12 oktober 2016Logement De Stoep, Blauwe Sluis 12 okt. 2016

Boerderijgevel onderaan de dijk bij Blauwe Sluis, 12 oktober 2016


Villa bij Blauwe Sluis, 12 okt. 2016


Kruisbeeld als restant van Christelijke geschiedenis van Nederland, 12 okt. 2016


Zicht op Megen vanaf het pont, 12 okt. 2016


Oorlogsmonumentje, Vrouw die de lucht afspeurt naar overvliegende vliegtuigen uit Engeland,
Megen, 12 okt. 2016


Het oude Megense gemeentehuis, 12 okt. 2016